Home » KM VERTICALE

KM VERTICALE

MINICHILOMETRO VERT. 2018

CLASSIFICHE  MINICHILOMETRO VERTICALE 2018

21/10/2018

KM VERTICALE 2018

FOTO KM VERTICALE 2018 

 (foto di F.Endrizzi - F.Rositani - A. Zanella - M. Paris  )

https://photos.app.goo.gl/KS24f3CUu4CG784Y6 

https://photos.app.goo.gl/RRTd2Ueu2pwPtbsi6 

KM VERTICALE 2018 ( foto R. Margoni ) 

https://photos.app.goo.gl/Pk3NCTzb5AtPd4LB

CLASSIFICHE KM VERTICALE 2018

29/10/2018

MINICHILOMETRO VERT. 2017

Classifiche del MINICHILOMETRO VERTICALE 2017.

30/10/2017

KM VERTICALE 2017

FOTO KM VERTICALE 2017

https://photos.app.goo.gl/lejSIfHWrISzGGKf1 

 

CLASSIFICHE

05/11/2017

MINI CHILOMETRO VERT. 2016

Classifiche del minichilometro verticale 2016

22/10/2016